آشنایی با دنیای مجازی برای من از وبلاگ شروع شد. اسم اولین وبلاگم "ستاره ی من" بود. وقتی ساختمش،فکر کنم 13 ساله بودم. یعنی چیزی حدود 5 سال پیش. بعد از آن چندین و چند وبلاگ دیگر ساختم تا الان که اینجایم. امروز بعد از مدت ها سری زدم به وبلاگم و دیدم آن جعبه ی آمار سمت چپ، عمر وبلاگ را 999 روز زده. یک لحظه تمام آن سال هایی که تو وبلاگ نویسی گذرانده بودم آمد جلوی چشمانم. به یاد دوستانی افتادم که روزگار خوشی را پشت این مانیتور ها کنارشان گذرانده بودم. چند تایی شان ماندند و حتی تبدیل به دوستای حقیقی ام شدند و بقیه هم رفتند و دیگر هیچ خبری ازشان ندارم. دلم تنگ شده به این فضا، به این آدم ها...

دلم میخواهد مثل قبل از خودم و روزمرگی هایم بنویسم. جایی باشد که بتوانم خودِ خودم باشم. دلم تنگ شده و میخوام دوباره باشم و دوباره بنویسم. کنارم هستید؟